Lotus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru. Národní registrační číslo 000-2964-0144-01

15/02/2014 16:49

Lotus - Marie Javorkova :
dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0144-01. 

Lotus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0144-01.