Marie Javorkova - National Registry of Australian Art and Artists

Venus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru. Národní registrační číslo No: 000-2964-0153-01

Venus - Marie Javorkova:
dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0153-01. 

 

Venus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0153-01.