Venus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0153-01

Venus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0153-01

 
 
 
Venus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0153-01
Venus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0153-01
Venus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-01Venus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0153Lotus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0144-0Lotus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-01Venus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0153-01
Venus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0153-01

Lotus by Marie Javorkova - officially recorded in the National Registry of Australian Art and Artists with the National Registration Number of 000-2964-0144-01

Lotus - Marie Javorkova - dílo oficiálně zapsáno do Národního registru australského umění a umělců s Národním registračním číslem 000-2964-0144-01